Wakayama GP 18-19Apr09

Wakayama GP on April 18 and 19

April 18
[b]JT

 1. Yukifumi Murakami 80.10m [/b]
 2. Ken Arai 78.55m

Women
HJ

 1. Miyuki Fukuoto 1.80m
 2. Yuki Mimura 1.80m

April 19
5000m

 1. Mika Njeru (KEN) 14:11.38
 2. Atsushi Ikawa 14:12.28
 3. Masatoshi Oike 14:13.04

400mH

 1. Naohiro Kawakita 50.21
 2. Naoki Ihara 50.57
 3. Hideki Yano 50.78

HJ

 1. Naoyuki Daigo 2.28m
 2. Hikaru Tsuchiya 2.15m

HJ

 1. Hiroshi Noguchi 68.47m
 2. Hiroaki Doi 67.21m

Decathlon

 1. Hiromasa Tanaka 7639
 2. Keisuke Ushiro 7622

Women
5000m

 1. Yoshiko Fujinaga 9:18.83
 2. Tomoka Inadomi 9:20.24

HT

 1. Masumi Aya 60.94m
 2. Wakana Sato 54.24m

Heptathlon

 1. Yuki Nakata 5427
 2. Minori Ito 5232

Izumo on APril 19
Men
[b]100m (1.0m/s)

 1. Naoki Tsukahara 10.24 [/b]

[b]300m

 1. Yuzo Kanemaru 32.29 National Record[/b]2) Mitsuhiro Abiko 32.63
 2. Yusuke Ishizuka 32.99

Women
100m (2.4m/s)

 1. Kaoru Matsuda 11.91

[b]300m

 1. Satomi Kubokura 37.80 Asian Record [/b]2) Takarako Nakamura 38.11
 2. Mayu Sato 38.12