OITA: Suetsugu 20.36

All Japan Corporate team T&F Championships on Sept 30 in Oita

Highlight
Josphat Ndambiri run 27:04.79 for the 10000m (JPN All comers record)
Kayoko Fukushi run the 10000m in 30:57.90

200m (0.2m/s)

 1. Shingo Suetsugu 20.36
 2. Yusuke Omae 20.74
 3. Masayuki Okusako 21.15

1500m

 1. Martin Mathathi (KEN) 3:38.57
 2. Fumikazu Kobayashi 3:38.95
 3. Yasunori Murakami 3:40.01

10000m

 1. Josphat Ndambiri (KEN) 27:04.79 All comers record
 2. John Kariuki (KEN) 27:14.84
 3. James Murigi (KEN) 27:57.35
 4. Cyrus Njui (KEN) 28:13.33
 5. Tesfaye Girma 28:18.00
 6. Atsushi Sato 28:20.77
 7. Kazuhiro Maeda 28:26.68
 8. Atsushi Fujita 28:31.45

400mH

 1. Naohiro Kawakita 49.17
 2. Mahau Sugimachi 49.64
 3. Masahira Yoshikata 49.83

3000mSC

 1. Hidenobu Koshikawa 8:40.16
 2. Satoshi Kato 8:41.34
 3. Tatsunori Shinoura 8:42.68

10000mW

 1. Yuki Yamazaki 40:55.25
 2. Ken Akashi 41:10.99

HJ

 1. Naoyuki Daigo 2.21
 2. Yoshihiko Edo 2.15
 3. Takehiro Uchida 2.15

LJ

 1. Daisuke Arakawa 7.74m (0.4m/s)
 2. Manabu Suda 7.55m (1.2m/s)

DT

 1. Shigeo Hatakeyama 55.10m
 2. Jun Fujiwara 51.41m

HT

 1. Hiroaki Doi 66.72m
 2. Hiroshi Noguchi 62.31m

Women
200m 1.0m/s

 1. Sakie Nobuoka 23.62
 2. Ayumi Shimazaki 24.25
 3. Mayu Kida 24.29

1500m

 1. Lucy Wangui (KEN) 4:12.44
 2. Miho Sugimori 4:12.54
 3. Mika Yoshikawa 4:14.57
 4. Nanae Kuwashiro 4:15.25

10000m

 1. Kayoko Fukushi 30:57.90
 2. Ongori Philes (KEN) 31:18.85
 3. Wnfridah Kebaso (KEN) 31:19.92
 4. Evelyne Kimwei (KEN) 31:22.68
 5. Kayo Sugihara 31:47.60
 6. Yoshimi Ozaki 31:48.92
 7. Harumi Hiroyama 31:49.15
 8. Noriko Matsuoka 31:49.89

400mH

 1. Satomi Kubokura 56.24
 2. Makiko Yoshida 57.66
 3. Yuki Mizukami 58.48

3000mSC

 1. Haruna Mori 10:07.65
 2. Ayumi Minami 10:18.22

5000mW

 1. Ryoko Sakakura 21:36.41
 2. Fumika Kiryu 23:08.23

PV

 1. Tomoko Maeda 3.80m
 2. Erika Kanafuda 3.50m

LJ

 1. Kumiko Ikeda 6.44m (-0.6m/s)
 2. Maho Hanaoka 6.39m (0.5m/s)
 3. Saeko Okayama 6.24m (0.5m/s)

SP

 1. Yukiko Shirai 14.88m
 2. Miho Goto 13.63

JT

 1. Yuko Kojima 50.58m
 2. Harumi Yamamoto 49.11m