JAPANESE NATIONALS WRAP - 6-8Jun03

National Championships in Yokohama

100m June 8
Final (0.1m/s)

 1. Shingo Suetsugu 10.13
 2. Nobuharu Asahara 10.26
 3. Hiroyasu Tsuchie 10.36
 4. Yuta Kanno 10.39
 5. Takashi Miyata 10.40
 6. Kazuhiro Tamura 10.41
 7. Shingo Kawabata 10.42
 8. Takayuki Kon 10.43

Heat 1 (-1.3m/s)

 1. Shingo Suetsugu 10.34
 2. Hiroyasu Tsuchie 10.41
 3. Takashi Miyata 10.45
 4. Shigeyuki Kojima 10.50

Heat 2 (1.6m/s)

 1. Yuta Kanno 10.22
 2. Nobuharu Asahara 10.29
 3. Kazuhiro Tamura 10.31
 4. Shingo Kawabata 10.32
 5. Takayuki Kon 10.35
 6. Nobuhiro Tajima 10.42

200m

Final June 7 (0.6m/s)

 1. Shingo Suetsugu 20.03
 2. Ryo Matsuda 20.68
 3. Hisashi Miyazaki 20.70
 4. Tomoyuki Arai 20.71
 5. Tatsuya Ito 20.72
 6. Tatsuro Yoshino 20.73
 7. Yusuke Omae 20.76
 8. Shinji Takahira 20.95

Heat June 6
Heat 1 (0.5m/s)

 1. Shingo Suetsugu 20.58
 2. Tatsuya Ito 20.80
 3. Hiroyuki Noda 20.86
 4. Takahiro Mazuka 20.94

Heat 2 (0.6m/s)

 1. Hisashi Miyazaki 20.53
 2. Yusuke Omae 20.60
 3. Ryo Matsuda 20.62
 4. Shinji Takahira 20.80
 5. Hirofumi Nakagawa 20.85

Heat 3 (0.2m/s)

 1. Tatsuro Yoshino 20.67
 2. Tomoyuki Arai 20.82
 3. Toshiyuki Fujimoto 20.96
 4. Masahiko Fukunaga 21.03

400m
Final June 8

 1. Mitsuhiro Sato 45.63
 2. Jun Osakada 45.83
 3. Kenji Tabata 46.09
 4. Yuuki Yamaguchi 46.10
 5. Yoshiaki Kitaoka 46.12
 6. Tomohiro Ito 46.25

Heat June 7
Heat 1

 1. Yuuki Yamaguchi 45.98
 2. Masayuki Okusako 46.21
 3. Suguru Matsumoto 46.29
 4. Minoru Kobayashi 46.40

Heat 2

 1. Kenji Tabata 45.97
 2. Jun Osakada 46.12
 3. Yoshiaki Kitaoka 46.14
 4. Takahiko Yamamura 46.14

Heat 3

 1. Mitsuhiro Sato 45.50
 2. Tomohiro Ito 46.02
 3. Hideo Togashi 46.39
 4. Ryuji Muraki 46.40

800m
Final June 8

 1. Hiroshi Sasano 1:47.55
 2. Hisato Suzuki 1:48.46
 3. Masaharu Nakano 1:48.58
 4. Nozomi Misawa 1:49.12
 5. Akinori Mori 1:49.38

Heat June 7
Heat 1

 1. Hiroshi Sasano 1:50.34
 2. Atsushi Kanno 1:50.67
 3. Yoshinori Goto 1:51.17
 4. Satoshi Hoshi 1:51.68

Heat 2

 1. Masaharu Nakano 1:49.11
 2. Hisato Suzuki 1:50.00
 3. Mitsuhiro Sugiura 1:50.25
 4. Ryuji Sugawara 1:51.24

Heat 3

 1. Akinori Mori 1:50.25
 2. Takuji Matsubara 1:50.27
 3. Nozomi Misawa 1;50.64
 4. Kosuke Saito 1:50.99

1500m
Final June 7

 1. Jun Tsuji 3:48.61
 2. Terukazu Omori 3:49.41
 3. Fumikazu Kobayashi 3:49.86
 4. Yu Mitsuya 3:50.46
 5. Takeshi Arisumi 3:50.50
 6. Osamu Ibata 3:50.62
 7. Junji Konomi 3:50.81
 8. Hiroshi Hoshino 3:51.11

Heat June 6
Heat 1

 1. Jun Tsuji 3:58.25
 2. Junji Konomi 3:58.34
 3. Yu Mitsuya 3:58.45
 4. Akifumi Usuda 3:58.62
 5. Osamu Ibata 3:58.63
 6. Toru Okada 3:58.83
 7. Koki Imai 3:59.04

Heat 2

 1. Fumikazu Kobayashi 3:47.53
 2. Takeshi Arisumi 3:47.57
 3. Hiroyuki Morikawa 3:47.62
 4. Terukazu Omori 3:47.70
 5. Hiroshi Hoshino 3:47.84
 6. Tatsuhiko Kadota 3:48.04
 7. Yasuhiro Tago 3:48.24
 8. Yuki Otsubo 3:50.27

5000m June 8

 1. Kazuyoshi Tokumoto 13:40.68
 2. Tomohiro Seto 13:41.27
 3. Suehiro Ishikawa 13:42.64
 4. Tatsumi Morimasa 13:44.35
 5. Nobuya Matsunaga 13:44.89
 6. Satoshi Irifune 13:45.93
 7. Yoji Yamaguchi 13:46.19
 8. Toshihiro Iwasa 13:46.42
 9. Koichiro Nagata 13:51.02

Unofficial entrant
Simon Maina (KEN) 13:24.68
Samuel Kabiru 13:32.76
James Ndungu (KEN) 13:35.48
Samuel Wanjiru (KEN) High School Student 13:49.43

10000m June 7

 1. Toshihiro Iwasa 28:17.95
 2. Tomoaki Kunichika 28:19.41
 3. Takayuki Matsumiya 28:21.01
 4. Tomoo Tsubota 28:24.57
 5. Atsushi Fujita 28:28.50
 6. Kazuyoshi Tokumoto 28:32.04
 7. Toshihide Kato 28:33:07
 8. Ken-ichiro Setoguchi 28:35.92
 9. Takeshi Hamano 28:41.87
 10. Satoshi Irifune 28:45.83
 11. Nobuyuki Sato 28:47.72
 12. Daisuke Isomatsu 28:51.99
 13. Toshinari Suwa 28:53.78
 14. Yoshinari Horikawa 28:56.45
 15. Masakazu Fujiwara 28:57.65

unofficial entrant
John Kanyi (KEN) 28:14.87

3000mSC June 7

 1. Yoshitaka Iwamizu 8:25.56
 2. Yasunori Uchitomi 8:30.52
 3. Yoshio Segikawa 8:33.58
 4. Tatsunori Shinoura 8:46.37
 5. Tatsuya Murayama 8:47.87
 6. Satoshi Kato 8:48.18
 7. Sei-ichi Komiya 8:50.56
 8. Wataru Izumi 8:52.59
 9. Tomohiro Nakagawa 8:54.18
 10. Takashi Nakayama 8:55.78

110mH (0.8m/s) Final June 6

 1. Satoru Tanigawa 13.82
 2. Tasuku Tanonaka 13.84
 3. Masato Naito 13.88
 4. Kenji Yahata 14.01
 5. Yuji Ohashi 14.11
 6. Kimihiro Asami 14.13
 7. Tsuyoshi Tsutsumi 14.26
 8. Naoya Hisada 14.28

Heat June 6
Heat 1 (3.3m/s)

 1. Masato Naito 13.68
 2. Kenji Yahata 13.86
 3. Naoya Hisada 13.98

Heat 2 (-0.5m/s)

 1. Tasuku Tanonaka 13.85
 2. Tsuyoshi Tsutsumi 13.94
 3. Kimihiro Asami 13.96

Heat 3 (0.5m/s)

 1. Satoru Tanigawa 13.85
 2. Yuji Ohashi 14.04
 3. Ken-ichi Sakurai 14.11

400mH

Final June 7

 1. Dai Tamesue 48.94
 2. Yoshihiro Chiba 49.23
 3. Masahira Yoshikata 49.51
 4. Ken Yoshizawa 50.10
 5. Yosuke Tsushima 50.22
 6. Hideaki Kawamura 50.44
 7. Jin Sakiyama 51.72
 8. Sei Iuchi 53.00

Heat June 6
Heat 1

 1. Yosuke Tsushima 50.35
 2. Hideaki Kawamura 50.88
 3. Kazutoshi Nakata 51.05

Heat 2

 1. Masahiro Yoshikata 49.92
 2. Dai Tamesue 49.66
 3. Jin Sakiyama 50.84
 4. Sei Iuchi 50.99

Heat 3

 1. Yoshihiro Chiba 49.73
 2. Ken Yoshizawa 50.56
 3. Naoki Ihara 51.23

HJ June 7

 1. Naoyuki Daigo 2.18m
 2. Takahiro Kimino 2.18m
 3. Takahiro Uchida 2.15m
 4. Shigeki Toyoshima 2.15m
 5. Masaaki Uno 2.15m
 6. Satoru Kubota 2.15m

PV June 8

 1. Daichi Sawano 5.75m NR
 2. Fumiaki Kobayashi 5.40m
 3. Satoru Yasuda 5.40m
 4. Takuya Kanno 5.20m
 5. Tatsuhiko Yasukawa 5.10m
 6. Jun Imai 5.10m

LJ June 8

 1. Shin-ichi Terano 7.92m (1.2m/s)
 2. Daisuke Arakawa 7.87m (0.9m/s)
 3. Shota Abe 7.79m (0.0m/s)
 4. Shigeru Tagawa 7.72m (0.5m/s)
 5. Yuuki Imai 7.68m (0.4m/s)
 6. Hiroyuki Oishi 7/64m (-2.0m/s)

TJ June 7

 1. Takanori Sugibayashi 16.96m (1.0m/s)
 2. Takashi Komatsu 16.60m (0.0m/s)
 3. Masashi Watanabe 16.13m (0.6m/s)
 4. Yusuke Yamamoto 16.05m (0.9m/s)
 5. Yukihide Enomoto 15.97m (0.0m/s)
 6. Taishi Inoue 15.85m (0.6m/s)

DT June 7

 1. Shigeo Hatakeyama 53.88m
 2. Tsuyoshi Yasuda 51.66m
 3. Shiro Kobayashi 49.53m
 4. Nobutaka Tanaka 48.59m
 5. Jun Fujiwara 48.54m
 6. Keita Akimoto 48.07m

SP June 8

 1. Yasutada Noguchi 17.73m
 2. Satoshi Hatase 17.44m
 3. Takashi Ogaki 17.11m
 4. Yohei Murakawa 17.01m
 5. Hidehiro Sakakibata 16.41m
 6. Keigo Oyama 16.32m

HT June 8

 1. Koji Murofushi 83.29m (78.60, 81.22, 81.04, 80.97, 81.98, 83.29)
 2. Hiroaki Doi 73.33m
 3. Takashi Usui 67.06m
 4. Wataru Ebihara 65.78m
 5. Masayuki Hakuwa 63.63m
 6. Hayato Suzuki 63.42m

JT June 6

 1. Yukifumi Murakami 75.38m
 2. Yasutaka Fujiwara 74.04m
 3. Yasuo Ikeda 68.89m
 4. Kazuki Yamamoto 68.49m
 5. Takayuki Kon 67.29m
 6. Toyofumi Muronaga 67.12m

Decathlon June 6, 7

 1. Takuro Hirata 7630 (11.00 (0.3m/s), 7.37 (1.5m/s), 12.06, 1.90, 48.52, 15.11 (0.6m/s), 40.46, 4.60, 60.06, 4:50.00)
 2. Masatoshi Ishizawa 7557
 3. Atsuhiko Iida 7077
 4. Katsuhiro Furukawa 6903
 5. Hiroya Miyagawa 6874
 6. Yuji Oshima 6859

Women
100m
Final June 7 (-0.7m/s)

 1. Motoka Arai 11.53
 2. Kaori Sakagami 11.71
 3. Tomoko Ishida 11.73
 4. Ayumi Suzuki 11.83
 5. Nagisa Setoguchi 11.84
 6. Mariko Matsumoto 11.89
 7. Sakie Nobuoka 11.92
 8. Yuka Hayashi 11.92

Heat June 6
Heat 1 (2.6m/s)

 1. Kaori Sakagami 11.57
 2. Ayumi Suzuki 11.70
 3. Mariko Matsumoto 11.76

Heat 2 (1.4m/s)

 1. Motoka Arai 11.50
 2. Sakie Nobuoka 11.82
 3. Yu Yamamuro 12.05

Heat 3 (1.5m/s)

 1. Tomoko Ishida 11.61
 2. Nagisa Setoguchi 11.64
 3. Atsuko Mizutani 12.01

200m June 8
Final (0.8m/s)

 1. Motoka Arai 23.82
 2. Sakie Nobuoka 23.99
 3. Ayumi Suzuki 24.21
 4. Mariko Matsumoto 24.34
 5. Mayumi Yuno 24.38
 6. Mayu Kida 24.46
 7. Marie Uetake 24.68
 8. Kanui Takahashi 24.70

Heat 1 (0.4m/s)

 1. Ayumi Suzuki 24.62
 2. Marie Uetake 24.87
 3. Mayu Kida 24.90
 4. Mariko Matsumoto 25.02

Heat 2 (1.4m/s)

 1. Sakie Nobuoka 24.70
 2. Mayumi Yuno 24.92
 3. Ayako Kawano 25.07
 4. Yumi Gokita 25.44

Heat 3 (-2.1m/s)

 1. Motoka Arai 24.63
 2. Kanui Takahashi 24.92
 3. Miki Naruse 25.09
 4. Yuka Hayashi 25.09

400m
Final June 7

 1. Makiko Yoshida 53.20
 2. Mayu Kida 53.62
 3. Mayumi Yuno 53.84
 4. Satomi Kubokura 54.40
 5. Chie Sakamizu 54.40
 6. Mika Kobayashi 54.42
 7. Masako Takeuchi 55.11
 8. Tomomi Sugimoto 55.70

Heat June 6
Heat 1

 1. Makiko Yoshida 53.89
 2. Chie Sakamizu 54.64
 3. Mika Kobayashi 54.93
 4. Masako Takeuchi 55.11
 5. Yumiko Minakawa 56.17

Heat 2

 1. Mayu Kida 53.97
 2. Mayumi Yuno 54.14
 3. Satomi Kubokura 55.58
 4. Tomomi Sugimoto 55.67
 5. Saori Hiiro 57.18

800m
Final June 8

 1. Miki Nishimura 2:02.10
 2. Tomoko Matsushima 2:04.55
 3. Chise Miyazaki 2:08.48
 4. Momoyo Kodama 2:10.97
 5. Nanae Kuwashiro 2:13.04
 6. Chihiro Katayama 2:13.44

Heat June 7
Heat 1

 1. Miki Nishimura 2:08.69
 2. Nanae Kuwashiro 2:09.48
 3. Momoyo Kodama 2;10.29
 4. Chihiro Katayama 2:15.16

Heat 2

 1. Tomoko Matsushima 2:11.58
 2. Chise Miyazaki 2:11.91
 3. Ai Yamaguchi 2:14.40
 4. Hiromi Sakatou 2:14.70
 5. Chieko Yamazaki 2:15.26

1500m
Final June 7

 1. Kayo Sugihara 4:17.41
 2. Yuka Yamaguchi 4:18.81
 3. Minori Hayakari 4:19.25
 4. Maiko Yamaguchi 4:20.21
 5. Akemi Ozaki 4:20.52
 6. Ikumi Watanabe 4:21.17
 7. Megumi Yoshino 4:22.60
 8. Akiko Yoshida 4:25.87
 9. Kei Satomura 4:30.94

Unofficial entrant
Chunmei Wang (CHN) 4:16.52
Ongori M Philes (KEN?) 4:17.08

Heat June 6
Heat 1

 1. Ongori M. Philes (YOB 86) High School student (KEN?) 4:22:06
 2. Yuka Yamaguchi 4:22.83
 3. Chumei Wang (CHN) 4:22.88
 4. Akemi Ozaki 4:23.66
 5. Kei Satomura 4:25.02
 6. Megumi Yoshino 4:25.55
 7. Marina Haga 4:28.05

Heat 2

 1. Minori Hayakari 4:19.74
 2. Kayo Sugihara 4:23.45
 3. Maiko Yamaguchi 4:23.46
 4. Akiko Yoshida 4:23.72
 5. Ayako Suzuki 4:24.92
 6. Ikumi Watanabe 4:26.03
 7. Chieko Yamasaki 4:27.09

5000m June 8

 1. Mari Ozaki 15:12.76
 2. Takako Kotorida 15:15.16
 3. Kazue Ogoshi 15:20.94
 4. Yoko Shibui 15:27.83
 5. Yuki Saito 15:36.57
 6. Hiromi Fujii 15:37.65
 7. Yuko Manabe 15:38.11
 8. Megumi Tanaka 15:43.34
 9. Miki Ohira 15:43.87
 10. Harumi Hiroyama 15:43.96
 11. Mika Okunaga 15:44.95
 12. Yoshimi Ozaki 15:46.63
 13. Akemi Ozaki 15:51.45
 14. Yoko Manabe 15:52.53
 15. Naomi Sakashita 15:53.49
 16. Haruko Yamamoto 15:54.23
 17. Miwako Yamanaka 15:55.15
 18. Ayumi Hashimoto 15:57.93
 19. Miyuki Ando 16:07.13

Unofficial entrant
Lucy Wangui (KEN) 15:10.47
Jane Wanjiku (KEN) 15:12.46
Esther Wanjiru Maina (KEN) 15:38.50

10000m June 6

 1. Kayoko Fukushi 31:47.15
 2. Megumi Tanaka 31:55.24
 3. Aki Fukukawa 31:59.06
 4. Mizuki Noguchi 31:59.28
 5. Yoko Shibui 32:15.88
 6. Takako Kotorida 32:16.94
 7. Makiko Kawashima 32:18.08
 8. Harumi Hiroyama 32:24.56
 9. Hiromi Ominami 32:27.62
 10. Yasuko Hashimoto 32:28.53
 11. Kazue Ogoshi 32:34.73
 12. Fumi Murata 32:42.42
 13. Yoko Manabe 32:52.51
 14. Takami Ominami 32:55.44
 15. Emi Ikeda 32:59.14
 16. Yuko Manabe 33:18.11
 17. Haruko Okamoto 33:29.48
 18. Nami Kurosawa 34:32.75
 19. Sakiko Kato 35:19.22

Ruth Wanjiru (KEN) 31:56.21 Unofficial entrant

DNF Mari Ozaki,
DNS Miwako Yamanaka, Yoshiko Ichikawa

100mH (-0.5m/s) Final June 6

 1. Yvonne Kanazawa 13.06
 2. Kumiko Ikeda 13.34
 3. Ayumi Fujita 13.44
 4. Hiroe Washizu 13.61
 5. Natsuko Hiraide 13.68
 6. Tomoko Motegi 13.90
 7. Saori Kaneko 14.08
 8. Akiko Morimoto 14.19

Heat June 6
Heat 1 (0.7m/s)

 1. Ayumi Fujita 13.46
 2. Saori Kaneko 14.00
 3. Sayuri Kawakami 14.09

Heat 2 (2.2m/s)

 1. Yvonne Kanazawa 13.16
 2. Tomoko Motegi 13.69
 3. Hiroe Washizu 13.70
 4. Yukari Yamasaki 14.11

Heat 3 (1.4m/s)

 1. Kumiko Ikeda 13.35
 2. Natsuko Hiraide 13.71
 3. Akiko Morimoto 13.85
 4. Mami Ishino 14.03

400mH
Final June 8

 1. Makiko Yoshida 55.89 NR
 2. Satomi Kubokura 57.30
 3. Mie Osakada 58.13
 4. Chieko Ishino 58.73
 5. Keiko Anraku 58.84
 6. Yuuki Mizukami 59.39

Heat June 7
Heat 1

 1. Mie Osakada 59.43
 2. Chieko Ishino 59.71
 3. Naomi Ishii 59.91
 4. Yuuki Mizukami 60.20

Heat 2

 1. Satomi Kubokura 59.78
 2. Keiko Anraku 59.89
 3. Kazue Ono 60.87

Heat 3

 1. Makiko Yoshida 59.03
 2. Tomomi Sugimoto 60.58
 3. Fumiko Kato 60.87

HJ June 8

 1. Miki Imai 1.92m
 2. Miyuki Aoyama 1.89m
 3. Chinami Sadahiro 1.80m
 4. Maiko Iwakiri 1.75m
 5. Yuko Ishizuka 1.70m
 6. Kiyoka Fujii 1.70m
 7. Chigusa Doi 1.70m

  Yoko Hannicutt NM (missed opening height 1.80m)

LJ June7

 1. Kumiko Ikeda 6.64m (0.8m/s)
 2. Maho Hanaoka 6.63m (0.5m/s)
 3. Sachiko Masumi 6.12m (1.6m/s)
 4. Kairi Sugiura 6.04m (0.2m/s)
 5. Eri Yamamoto 6.03m (0.6m/s)
 6. Akari Wada 5.92m (0.4m/s)

PV June 6

 1. Masumi Ono 4.21m
 2. Takyo Kondo 4.10m
 3. Akane Eguchi 3.90m
 4. Ikuko Nishikori 3.90m
 5. Tomoko Maeda 3.70m
 6. Mariko Morinaga 3.70m

TJ June 6

 1. Fumiyo Yoshida 13.50m (0.4m/s)
 2. Yoko Tanizawa 13.14m (1.1m/s)
 3. Yuka Sato 12.75m (0.8m/s)
 4. Yoko Onoue 12.75m (0.7m/s)
 5. Shizuki Kitsukuri 12.68m (1.6m/s)
 6. Megumi Noda 12.57m (1.7m/s)
 7. Akari Wada 12.57m (1.9m/s)

SP June 7

 1. Chinatsu Mori 17.48m
 2. Sumi Ichioka 16.45m
 3. Yoko Toyonaga 16.36m
 4. Yukiko Shirai 14.93m
 5. Hiroko Shinozaki 14.65m

DT June 6

 1. Yuka Murofushi 54.24m
 2. Tomoko Yamaguchi 51.90m
 3. Sachiyo Yokoyama 45.13m
 4. Rie Ikeda 44.87
 5. Shoko Hirasawa 44.67m

HT June 8

 1. Masumi Aya 62.79m
 2. Yuka Murofushi 60.00m
 3. Chisato Tanaka 59.89m
 4. Kazuyo Tada 53.77m
 5. Eriko Kubota 53.58m
 6. Yasuko Kaneko 53.54m

JT June 6

 1. Takako Miyake 52.96m
 2. Misa Nakano 51.26m
 3. Yuko Kojima 50.64m
 4. Harumi Yamamoto 50.40m
 5. Hidemi Ueki 49.90m

Hep June 6, 7

 1. Yuki Nakata 5910 NR (13.95 (-0.9m/s), 1.75, 11.84, 24.74 (0.9m/s), 6.12 (2.0m/s), 44.14, 2:20.76)
 2. Sayoko Sato 5649
 3. Mizuyo Kasahara 5404 (YOB 1984)
 4. Mio Matsufuji 4942
 5. Yukiko Nishinaka 4721
 6. Miho Yokota 4714