JAPAN CORPORATE T&F, DAY 2 - 28Sept03-

In Okayama, on Sept 28

100m (1.3m/s)

 1. Shingo Kawabata 10.28
 2. Shigeki Kojima 10.31
 3. Hiroyasu Tsuchie 10.33
 4. Hisashi Miayazaki 10.43

Semi 1 (2.0m/s)

 1. Shingo Kawabata 10.33

400m

 1. Suguru Matsumoto 46.80
 2. Yukihiro Mukai 46.81
 3. Minoru Kobayashi 47.02

800m

 1. Hisato Suzuki 1:49.60
 2. Masaharu Nakano 1:49.63

5000m
race 1

 1. Jun Tsuji 13:56.15

race 2

 1. Tomonori Michitaka 14:01.72

race 3

 1. Simon Maina (KEN) 13:27.95
 2. James Wainaina (KEN) 13:42.50
 3. James Ndungu (KEN) 13:46.49
 4. Kazuyoshi Tokumoto 13:50.30

110mH 0.2m/s

 1. Masato Naito 13.57
 2. Satoru Tanigawa 13.79
 3. Tasuku Tanonaka 14.00

Heat 2 0.1m/s

 1. Masato Naito 13.69

4x400mR

 1. Seino Unyu (Omoto, Tanida, Watanabe, Mukai) 3:09.60
 2. Osaka Gas 3:11.28

TJ

 1. Ken-ichi Tsunoda 16.13m (2.1m/s)
 2. Shingo Nakamaru 16.00m (1.7m/s)
 3. Masashi Watanabe 15.91m (0.6m/s)

SP

 1. Yasutada Noguchi 17.03m
 2. Daishi Sasaki 16.21m

HT

 1. Hiroaki Doi 67.94m
 2. Masanori Doita 61.74m

Women
100m 1.0m/s

 1. Tomoko Ishida 11.65
 2. Nagisa Setoguchi 11.74
 3. Ayumi Suzuki 11.75
 4. Kaori Sakagami 11.86

heat 3 (2.4m/s)

 1. Nagisa Setoguchi 11.56
 2. Tomoko Ishida 11.66

400m

 1. Makiko Yoshida 54.28
 2. Yuki Mizukami 56.00

800m

 1. Tomoko Matsushima 2:07.05

5000m
race 1

 1. Miho Notagashira 15:47.01
 2. Yoshiko Watanabe 15:48.44
 3. Chiaki Iwamoto 15:50.13
 4. Hiroko Shoi 15:59.36

race 2

 1. Harumi Hiroyama 15:31.78
 2. Ruth Wanjiru (KEN) 15:31.99
 3. Kazue Ogoshi 15:33.66
 4. Aki Fujikawa 15:34.14
 5. Miwako Yamanaka 15:34.40 (3:06.2, 6:14.7, 9:25.2, 12:33.7)
 6. Yuko Manabe 15:37.02
 7. Kanako Haraguchi 15:41.66
 8. Akiko Kawashima 15:46.84
 9. Ayumi Hashimoto 15:47.79
 10. Miki Ohira 15:48.59
 11. Kiyomi Ogawa 15:50.00
 12. Naoko Sakamoto 15:55.43
 13. Hongxia Wang (CHN) 15:55.47
 14. Yoko Manabe 15:56.86
 15. Mika Okunaga 16:00.17

100mH 1.9m/s

 1. Kumiko Ikeda 13.24
 2. Ayumi Fujita 13.59
 3. Akiko Morimoto 13.61

4x100mRelay

 1. 77 Bank (Saito, Sai, Oihara, Ono) 47.97

HJ

 1. Miyuki Aoyama 1.87m
 2. Yoko Hannicutt 1.87m

PV

 1. Takayo Kondo 4.00m

TJ

 1. Yoko Tanizawa 12.61m (-0.9m/s)
 2. Ryoko Misawa 12.26m (-0.6m/s)

DT

 1. Yuka Murofushi 53.65m
 2. Tomoko Yamaguchi 50.85m

JT

 1. Takako Miyake 53.48m
 2. Maki Kajiwara 51.11m
 3. Harumi Yamamoto 50.81m