JAPAN CORPORATE T/F CHAMPS, Day1 - women's 10k!!!

CHECK WOMEN’S 10,000M TIMES IN RACE-2. I REMEMBER WHEN 32MIN WAS FANTASTIC. HERE THE FIRST NINE WENT SUB 32 (IN PARIS THE FIRST EIGHT WENT SUB 31). PERHAPS MORE THAN ANY OTHER EVENT IN THE SPORT, THIS ONE HAS MOVED IN THE LAST 12 MONTHS (PROBABLY IN KEEPING WITH THE MARATHON ADVANCES) - kk.

JPN Corporate team T&F Championships, day 1 Sept 27
in Okayama

200m (0.7m/s)

 1. Hiroyasu Tsuchie 20.86
 2. Takahiro Mazuka 21.10

1500m
race 1

 1. Tomokazu Sakamoto 3:51.57

race 2

 1. Jun Tsuji 3:44.09
 2. Fumikazu Kobayashi 3:45.16
 3. Terukazu Omori 3:45.43

10000m
race1

 1. Ryuji Takei 28:46.80
 2. Koji Watanabe 28:49.23
 3. Yukiyasu Nagao 28:49.90

race 2

 1. Julius Gitahi (KEN) 27:40.87
 2. Julius Maina (KEN) 27:42.81
 3. David Kariuki (KEN) 27:46.53
 4. John Kanyi (KEN) 27:46.87
 5. Kenta Oshima 27:54.88
 6. Laban Kagika 28:01.88
 7. Tomoaki Kunichika 28:05.38
 8. Kazuhiro Maeda 28:10.66
 9. Kazuyoshi Tokumoto 28:13.23
 10. Kenji Noguchi 28:13.63
 11. Jackson Gachiuri (KEN) 28:15.54
 12. Yoshinori Oda 28:15.82
 13. Koichiro Nagata 28:16.15
 14. Toshihide Kato 28:16.80
 15. Toshihiro Iwasa 28:21.41
 16. Francis Mwahia 28:21.50
 17. Michitaka Hosokawa 28:22.29
 18. Ken-ichiro Setoguchi 28:23.05
 19. Satoshi Irifune 28:24.03
 20. Tatsumi Morimasa 28:34.06
 21. Yoshinari Horikawa 28;37.40
 22. Yuki Nakamura 28:46.80
 23. Michitane Noda 28:53.92
 24. Kenjiro Jitsui 28:54.67

3000mSC

 1. Yasunori Uchitomi 8:39.00
 2. Satoshi Kato 8:47.51
 3. Wataru Izumi 8:52.74

400mH

 1. Hideaki Kawamura 49.84
 2. Ken Yoshizawa 50.42
 3. Yuki Omoto 51.49

10000mW

 1. Satoshi Yanagisawa 41:15.29
 2. YOshimi Hara 41:45.70
 3. Hironori Kawai 42:35.43
 4. Yusuke Yachi 42:44.63

4x100mR

 1. Suzuki (Matsumoto, Mazuka, Watanabe, Yasui) 40.26

HJ

 1. Takahiro Uchida 2.15m
 2. Shigeki Toyashima 2.10 m
 3. Tomohiro Nomura 2.05m

PV

 1. Manabu Yokoyama 5.30m
 2. Taichi Yonamine 4.90m

LJ

 1. Kazushige Inadomi 7.89m (3.1m/s)
 2. Shigeru Tagawa 7.74m (1.7m/s)
 3. Yasutaka Hattori 7.67m (3.6m/s)

DT

 1. Shigeo Hatakeyama 55.16m
 2. Yukifumi Murakami 50.21m

JT

 1. Yukifumi Murakami 75.04m
 2. Yasuo Ikeda 69.26m

W200m 1.4m/s

 1. Ayumi Suzuki 23.99
 2. Yoriko Fukumura 24.45

W1500m

 1. Akiko Kawashima 4:15.46
 2. Ayumi Hashimoto 4:15.81
 3. Miki Ohira 4:16.40
 4. Minori Hayakari 4:18.01

W10000m
race 1

 1. Masayo Kobayashi 32:59.63
 2. Miho Nakashima 32:59.94
 3. Madoka Ogi 33:00.20
 4. Keiko Isogai 33:00.62
 5. Risa Hagiwara 33:00.62
 6. Hiroko Shoi 33:02.77
 7. Ryoko Kitajima 33:11.68
 8. Ayano Kozuka 33:18.08
 9. Mika Watanabe 33:28.48
 10. Ai Yamamoto 33:30.74

race2

 1. Lucy Wangui (KEN) 31:06.20
 2. Kayoko Fukushi 31:11.61
 3. Kazue Ogoshi 31:24.00
 4. Miwako Yamanaka 31:32.10
 5. Harumi Hiroyama 31:32.27
 6. Mari Ozaki 31:48.91
 7. Yuki Saito 31:49.29
 8. Terumi Asoshina 31:49.59
 9. Makiko Kawashima 31:57.76
 10. Yuko Manabe 32:16.01
 11. Aki Fujikawa 32:16.08
 12. Miki Oyama 32:39.98
 13. Mie Ueda 33:01.50
 14. Maya Nishio 33:52.54
 15. Mikie Takanaka 33:59.77
 16. Yumiko Hara 34:36.49
  DNF Jane Wanjiru
  DNF Esther Wanjiru

3:06.7 (Yamanaka), 6:15.0 (Yamanaka), 9:21.6 (Wangui), 12:29.1(Fukushi),
15:39.6 (Yamanaka)
18:45.7 (Wanjiku), 21:53.7 (Fukushi), 25:02.2 (Wanjiku), 28:09.5 (Wangui)

W400mH

 1. Makiko Yoshida 57.01
 2. Mie Osakada 58.12
 3. Yasuko Eda 62.21

W5000mW

 1. Mayumi Kawasaki 21:47.87
 2. Kaori Nikaido 22:19.22
 3. Ryoko Tadamasa 23:32.43

WLJ

 1. Maho Hanaoka 6.50m (2.4m/s)
 2. Kumiko Ikeda 6.48m (1.2m/s)
 3. Atsuko Mizutani 6.08m (1.8m/s)

WSP

 1. Chinatsu Mori 17.67m
 2. Sumi Ichioka 16.51m
 3. Hiroko Shinozaki 14.18m

WHT

 1. Masumi Aya 61.34m
 2. Yuka Murofushi 60.04m
 3. Kazuyo Tada 54.55m