Hiratsuka, Japan 21Oct07

Hiratsuka Oct 21
100m 0.9m/s

 1. Tomoyuki Arai 10.48

400m
Yoshihiro Horigome 46.76

800m
Takeshi Kuchino 1:47.81

110mH 2.3m/s

 1. Naoya Hisada 13.95
 2. Yutaro Furukawa 13.95
 3. Noriaki Nakajima 13.98

400mH

 1. Yosuke Tsushima 50.83
 2. Takayuki Koike 50.88
 3. Yasuhiro Fueki 50.89

HJ

 1. Naoyuki Daigo 2.23m
 2. Hikaru Tsuchiya 2.20m

TJ

 1. Yohei Kajikawa 16.03m 1.7m/s

SP

 1. Yohei Murakawa 17.91m

HT

 1. Hiroaki Doi 68.31m

Women
100m 1.9m/s

 1. Tomoko Ishida 11.60

400m

 1. Asami Tanno 53.57

100mH 1.5m/s

 1. Mami Ishino 13.16

400mH

 1. Satomi Kubokura 57.73
 2. Makiko Yoshida 58.93

LJ

 1. Sachiko Masumi 6.35m 3.2m/s
 2. Yoshimi Sato 6.28m 2.2m/s

DT

 1. Tsuruyo Suzuki 48.89m
 2. Tomoko Yamaguchi 48.61m

JT

 1. Yuki Ebihara 55.29m
 2. Yuko Kojima 54.75m

Takahata Oct 28
50Km

 1. Takayuki Tanii 3:50.08
 2. Yuki Yamazaki 3:54:06

W20Km

 1. Sachiko Konishi 1:30:49

All Japan Women’s Collegiate Ekiden Championships in Sendai Oct 28

 1. Ritsumeikan University 2:06:19 New Championships record
 2. Buddhist University 2:08:46
 3. Meijyo University 2:08:58
 4. Kyoto Sangyo University 2:11:02
 5. Jyosai University 2:11:16
 6. Tamagawa University 2:11:25
 7. Nihon University 2:11:33

Stage Best
1 6.0Km 19:09 Kaori Onuma Ritsumeikan Univ
2 6.6Km 21:16 Noriko Higuchi Ritsumeikan Univ
3 9.1Km 29:41 Kazue Kojima Ritsumeikan Univ
4 4.9Km 15:56 Nami Yamamoto Ritsumeikan Univ
5 4.0Km 13:32 Haruka Sakaide Ritsumeikan Univ
6 8.0Km 26:16 Kazumi Nishihara Buddhist Univ